کد موزیک

و اینجوری شد که ... ( ۳ ) - آتیلا شیطون بلا امید مامان و بابا

آتیلا شیطون بلا امید مامان و بابا

مرور خاطرات ما...

و اینجوری شد که ... ( ۳ )

 سلام.ما اومدیم با یک سری عکس تازه 

 

 

 

 آتیلا و باباجون 

 

 تولد ۱ سالگی  فروردین ۸۸

 

  (بازم از آتلیه پلک ممنون) 

 

 

 

  

 

آتیلا  و مامانش تولد ۱ سالگی    

  

 

 

ایناهم مائیم 

 

 

 

  

 

۱۳ بدر ۱ سالگی 

 

  

  

 

 

بهار ۸۸ 

 

 

  

 

 

بهار ۸۸ پارک ائل گلی.تبریز  

 

 

 

   

تابستان ۸۸

  

 

 

  

 

 پائیز ۸۸ رشت 

 

  

  

  

اینم پائیز ۸۸  

 

 

 

 

 

 زمستان ۸۸ 

 

 

 

 

 

زمستان ۸۸ 

 

  

 

 

 تولد ۲ سالگی  

 (به دلیل عدم همکاری سوژه عکس تکی از تولد ۲ سالگی نداریم.) 

 

  

 

 

 

 

پسر کو ندارد نشان از پدر  

 

تولد ۲ سالگی فروردین ۸۹ 

 

 

 

... و اینجوری شد که آتیلا عزیز دلمون شد.