کد موزیک

خبر خبر ۲ تا خبر - آتیلا شیطون بلا امید مامان و بابا

آتیلا شیطون بلا امید مامان و بابا

مرور خاطرات ما...

خبر خبر ۲ تا خبر

 

 

 

سلام. منم نمینویسم نمینویسم وقتی مینویسم ۲ تا ۲ تا مینوسم!!!!!!

عیب نداره عوضش خبر خبر ۲ تا خبر... 

اول اینکه آتیلا دندونهای کرسی بالارو در آورد .

و خبر دوم اینکه آتیلا مهد کودک میره.نه اینکه خدای نکرده عادت کرده باشه ها!نه.من هنوز میرم میشینم.در هر حال آتیلا اونجارو خیلی دوست داره و میدونم اگه خودم با مسئولین مهد همکاری کنم زود عادت میکنه.دوروز پیش هم توی مهد تولد بود.آتیلا کلی حال کرد. ببینید.. 

  

 

 

 

نوبت کلاس آتیلا اینا بود که برن برقصن  

 

 

 

 

 

 

 

بازم با زبون خوش نشسته ها!!!  

 

 

  

 

 

اینم آتیلا و پرهام (خاله پسر عزیز ) که باهم به مهد شاپرک میرن