کد موزیک

سفر نامه؟نه نه نه.خبرنامه - آتیلا شیطون بلا امید مامان و بابا

آتیلا شیطون بلا امید مامان و بابا

مرور خاطرات ما...

سفر نامه؟نه نه نه.خبرنامه

 

 

 

سلام.ما میخواهیم یک هفته بریم اون روستاهه که قبلا ازش براتون نوشته بودم.وقتی برگشتیم با یک عالمه خبر و عکسای داغ میاییم.پس فعلا خداحافظ 

 

 

 


 پیوست: 

در ضمن آقا آتیلا فعلا درمورد مهدجا زده.برام دعا کنید که موفق بشم.