کد موزیک

بوی مهر... - آتیلا شیطون بلا امید مامان و بابا

آتیلا شیطون بلا امید مامان و بابا

مرور خاطرات ما...

 

 

سلام. 

بازم بوی مهر میاد. بوی پاییز. بوی دفتر و کتاب های نو. بوی لباسهای تازه دوخته شده. 

شوق مدرسه توی خیابون ها غوغا میکنه.صبح که از در میری بیرون بوی زندگی توی شامه ات رو پر میکنه.حس خوبی به آدم دست میده. حس خوبِ کودکی... 

ولی اگه بوی مهر برای کودکی مثل آتیلا که هفتمین روز مهر مصادف با نهصد و شانزدهیمین روز زندگیش میشه‌٬ خوشایند نباشه چکار باید کرد؟ 

چرا؟ 

خودشم نمیدونه...خودمم نمیدونم. فقط میدونم از روز اول مهر آتیلا کمی بیتاب شده...مُدام بهونه میگیره... منتظره تا گریه کنه...  

ولی واقعاً احساس میکنم که نیم سال بزرگتر شدنش رو هم دارم به چشم میبینم. حرف زدن کامل تَرِش رو. حرکات حساب شده اش رو. سنجیده تر حرف زدنش رو. ولی...

                                         . 

                                         . 

                                         .

                                         .  

کاری نمیتونم بکنم.فقط با خودم میگم: این نیز بگذرد... 

ولی میتونم  یه چیزی به آتیلا بگم و اون اینه که: پسر خوبم  ۵/۲ سالگیت مبارک. این روزها هم میگذره.