کد موزیک

پاییز به روایت تصویر! - آتیلا شیطون بلا امید مامان و بابا

آتیلا شیطون بلا امید مامان و بابا

مرور خاطرات ما...

پاییز به روایت تصویر!

و چه این جمله به فکر همگی افتاده...

بچه هارا چه کنیم...
بچه ها میخواهند...
بچه ها میرقصند...بچه ها میخوانند...این طریقیست که در خاطرشان میماند...

.

.

.

ای فلانی, دو سه خطی بنویس..

ساده تر, رِنگی تر.. در پی قافیه و واژه نباش..

سوژه امروزی... بگذر از دلسوزی..

لَلِه هایی همه دلسوز تر از مادرشان..

بی خیال از غم فردایی و از عاقبت آخرشان...

.

.

من هنوز معتقدم میشود عشق به آنها آموخت..(کمک آتیلا به بچه های موسسه تحلیل رفتار در بسته بندی لوازم تحریر برای کودکان نیازمند)


میشود دربه در واژه بازار نبود...

میتوان تقدیم کرد

و پشیزی به پشیزی نفروخت...

میتوان عشق به آنها آموخت....(آتیلای مضطرب در اولین روز از سال جدید تحصیلی... که این اضطراب ناشناخته تا دوهفته بعد هم ادامه داشت.)
اینم اولین برف امسال البته از نوع پاییزیش!!